Posodobitev kotlov in kotlovnic ter izvedba predpisanih zakonskih postopkov pri upravnih organih.