• Projektiranje in postavitev toplovodnih, vročevodnih, parnih in termooljnih kotlovnic, tehnoloških instalacij in sistemov, projektiranje strojnih instalacij, parnih in kondenčnih sistemov
  • Svetovanje na področju industrijske energetike in tehnologije
  • Posredovanje in dobava opreme za energetske in procesne sisteme več
  • Posodobitev kotlov in kotlovnic ter izvedba predpisanih zakonskih postopkov pri upravnih organih
  • Pregled in analiza učinkovitosti energetskih sistemov
  • Priprava projektne dokumentacije od idejne zasnove do projekta izvedenih del
  • Izvajanje investicijskih del po sistemu "na ključ"

sestav-uparjalnik-ukc-2-1